Dokladne badanie brekcji i zlepienców

Dokładne badanie brekcji i zlepieńców nastręcza znaczne trudności ze względu na konieczność określenia nieraz mocno zwietrzałych okruchów i oznaczenia ich stosunków ilościowych. Luźnymi skałami psammitowymi są piaski. Średnica ziarna minerałów wynosi od 0,1 do 1 mm (u niektórych autorów do 2 mm). Głównym minerałem jest kwarc, którego zawartość w pospolitych piaskach przekracza 70%. Występują jednak również skalenie i minerały ciężkie (cyrkon, rutyl, turmalin, magnetyt, granat i inne). Znane są piaski magnetytowe i granitowe. Piaski morgą być pochodzenia wodnego (transport ręczny połączony z sortowaniem), lodowcowego i eolicznego (piaski wydmowe). [patrz też: hurtownia torebek, ambrisentan, pionowa maszyna pakująca ]

Powiązane tematy z artykułem: ambrisentan hurtownia torebek pionowa maszyna pakująca