Less jest bardzo równoziarnista skala pochodzenia eolicznego

Less jest bardzo równoziarnistą skałą pochodzenia eolicznego, tj. nawianą przez wiatr. Jest żółty i drobnoporowaty; zawiera obok kwarcu substancje ilaste, skalenie, mikfi i minerały ciężkie. Rozciera się łatwo między palcami. Skały ilaste Do skał ilastych zaliczamy skały o średnicy ziarna mniejszej od 0,01 mm. Są to iły i gliny, łuplei i margle ilaste. W skałach tych wykryto w ostatnich czasach, oprócz znanych dawniej minerałów, jak kaolinit, niektóre minerały ilaste jak hydrornuskowit, montmoryblonrt, illit, które mają strukturę krystaliczną. Dawniej zaliczano sikały ilaste do osadów klastycznych, jako produkty najdalej posuniętego rozdrobnienia mechanicznego, bo aż do stanu koloidalnego. [przypisy: deska tarasowa modrzew syberyjski, kołki sprężyste, srebro lokacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski kołki sprężyste srebro lokacyjne