Materialy z rozebranej nawierzchni porzadkuje sie i uklada w pryzmy

Materiały z rozebranej nawierzchni porządkuje się i układa w pryzmy w takiej odległości od wykopu, aby nie mogły być zasypane urobkiem z wykopu. Wodę deszczową odprowadza się od wykopu do miejsca niżej położonego za pomocą rowków; jeżeli wzdłuż wykopu przechodzi rynsztok, to dla należytego spływania wody układa się w nim koryto z desek lub prowizoryczny rurociąg. Dla przepuszczenia wody w poprzek wykopu układa się rury o odpowiedniej średnicy, oblepione gliną od strony napływu wody, aby uniemożliwić przedostawanie się wody do wykopu. Dla umożliwienia przejścia przechodniów w poprzek wykopów układa się mostki drewniane z poręczami. [patrz też: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, sprzątanie domów cennik, harmonogram dyrektywny ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonogram dyrektywny nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu sprzątanie domów cennik