Najmniejsza odleglosc przewodów golych od terenu wynosi 5 m, a od miejsca, w którym moze sie znalezc czlowiek (rusztowanie), wynosi 3 m

Najmniejsza odległość przewodów gołych od terenu wynosi 5 m, a od miejsca, w którym może się znaleźć człowiek (rusztowanie), wynosi 3 m. Odstępy pomiędzy przewodami linii wynoszą co najmniej: 25 cm – w płaszczyźnie pionowej, 35 cm-w układzie poziomym lub skośnym. Spadek napięcia w liniach głównych przy transformatorze nie może być większy niż 1–; -2%, a w końcu linii głównej – niż 5%. Przekroje przewodów ustala się za pomocą nomogramów, sporządzanych oddzielnie, zależnie od materiałów, z których przewody są wykonane . Podpory linii napowietrznych. Jako podpory dla linii napowietrznych tymczasowych stosowane bywają najczęściej słupy drewniane o wysokości co najmniej 7,5 m i rozstawie ok 40 m. Słupy narożne wykonuje się zazwyczaj z zastrzałem o pochyleniu 90° do słupa. Na każdym słupie w granicach placu budowy instaluje się lampę odbłyskową, a w pobliżu stanowisk roboczych również żeliwne wyłączniki z uziemionymi bezpieczni kami, co umożliwia włączenia zelektryfikowanych przenośnych narzędzi roboczych. [przypisy: sprzątanie domów cennik, co wymaga pozwolenia na budowę, pręty zbrojeniowe waga ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę pręty zbrojeniowe waga sprzątanie domów cennik