Ochrona od porazen

Ochrona od porażeń. Zmienne warunki pracy i częste przemieszczanie urządzeń elektrycznych na placach budowy i zależność ich od warunków atmosferycznych powodują, iż urządzenia te powinny być zaliczane z punktu widzenia bezpieczeństwa jako pracujące w warunkach najgorszych, co w sposób istotny wpływa na dobór ochron i większości napięć. Tymczasowe urządzenia elektryczne na otwartych placach budowy wymagają stałej i starannej konserwacji przez monterów-elektryków. Jednym z niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem tymczasowych urządzeń elektrycznych na placach budowy są przypadki zniszczenia izolacji przewodów, wskutek czego maszyna lub urządzenie elektryczne może się znaleźć pod prądem o napięciu sieci zasilającej, co niemal zawsze powoduje porażenie. Na placach budowy stosować można do urządzeń elektrycznych następujące środki ochronne: uziemienie, zerowanie ochronne, wyłączniki ochronne, obniżanie napięcia roboczego, separacja od biornika itp. Uziemienie ochronne polega na połączeniu z ziemią kadłubów i osłon silników elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych, do których dopływa prąd z sieci zasilającej. [patrz też: pompa ciepła do cwu, rynny ciągnione, olx dębica ]

Powiązane tematy z artykułem: olx dębica pompa ciepła do cwu rynny ciągnione