odprowadzenie scieków z budynku do kanalizacji ogólnej

Normatyw ten przewiduje 7 klas wyposażenia, z tego 4 klasy, w których uwzględnia się odprowadzenie ścieków z budynku do kanalizacji ogólnej. Są to: klasa 4 – mieszkania wyposażone w zlew kuchenny i spłukiwany ustęp, a nie mające urządzeń kąpielowych i instalacji ciepłej wody z zapotrzebowaniem wody na cele bytowo-gospodarcze w gospodarstwach domowych 80 l/M dn; klasa 5 – mieszkanie wyposażone w zlew kuchenny, spłukiwany ustęp i urządzenia kąpielowe zaopatrywane w ciepłą wodę z piecyka węglowego w łazience; zapotrzebowanie wody – 125 l/M dn; klasa 6 – wyposażenie jak wyżej, ale wieloczerpalna instalacja dla ciepłej wody ogrzewanej w piecyku gazowym (elektrycznym) – zapotrzebowanie wody – 160 l/M dni klasa 7 – wyposażenie jak wyżej, wieloczerpalna instalacja dla ciepłej wody z centralnej ciepłowni lub z bojlera w kuchni, zapotrzebowanie wody – 185 l/lVI dn. [patrz też: rynny ciągnione, poliizobutylen, hydroizolacja tarasu ]

Powiązane tematy z artykułem: hydroizolacja tarasu poliizobutylen rynny ciągnione