OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ZASTOSOWANIA PLANOWANIA OPERATYWNEGO

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ZASTOSOWANIA PLANOWANIA OPERATYWNEGO. Wprowadzenie planowania operatywnego wymaga odpowiednio wysokiego poziomu organizacji na budowach i w przedsiębiorstwach oraz właściwego przygotowania organizacyjnego. W przeciwnym przypadku nie przyniesie ono oczekiwanych korzyści i zamiast stać się ogniwem łańcucha o uszeregowaniu: planowanie dyrektywne – planowanie operatywne, miesięczno-tygodniowe – planowanie tygodniowo-dobowe, stanie się planowaniem wyrywkowym (np. tygodniowo dobowym) bez ścisłego związku z ogniwem je poprzedzającym. Wówczas nie będzie można zachować zasady, że każdy następny etap planowania stanowi metodę realizacji planowania poprzedniego etapu. Planowanie operatywne powinno się opierać nie tylko na planach dyrektywnych, dla których stanowi metodę realizacji, lecz również na projekcie technologii organizacji budowy, a przy planowaniu operatywnym tygodniowo-dobowym – także na ustalonych przepisach technologicznych. Pods tawową zasadą planowania operatywnego jest uwzględnienie tylko tych środków wykonania, które w chwili opracowania planów operatywnych są zapewnione na planowany okres. Również przyjmowane normy wydajności powinny być rzeczywiście na budowie osiągane, a nie jedynie katalogowe. Planowanie operatywne powstać powinno w miejscu produkcji, np. planowanie operatywne tygodniowo-dobowe – w jednostce organizacyjnej, która prowadzi roboty na określonym placu budowy. [patrz też: co wymaga pozwolenia na budowę, cyklinowanie podłogi cena, instalacja co projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę cyklinowanie podłogi cena instalacja co projekt