Ogólne zuzycie wody Q na budowie oblicza sie w nastepujacy sposób


Ogólne zużycie wody Q na budowie oblicza się w następujący sposób. Spośród wszystkich rodzajów zużycia wody na budowach szczególne znaczenie ma woda dla celów przeciwpożarowych ze względu na jej znaczne zapotrzebowanie (10-; -40 lisek) i konieczność utrzymania ciśnienia zapewniającego wytrysk wody z prądnicy na wysokość 5 m ponad kalenicę dachu l). Jeśli budowa jest jednoobiektowa, czynności produkcyjne w czasie pożaru ulegają przerwaniu, dlatego w przypadku, gdy Qprod+QgOsP > Qppoż ogólne zapotrzebowanie wody wynosi Q = QpTocl + QUOBP natomiast gdy Qprod+Qgosp < Qppoż, wówczas Q = Qppo Jeśli budowa jest wieloobiektowa i rozmieszczona na znacznym terenie, wówczas podczas pożaru może istnieć możliwość kontynuowania produkcji na innych obiektach, więc w przypadku, gdy Qprod+Qg08P> Qppoż ogólne zapotrzebowanie wody wynosi Q = QpTod+QUOBP natomiast gdy Qprod+Qg08P < Qppoż, wówczas Q = Qppot+1/2•(QPTod+QU08P)• Sieć wodociągowa tymczasowa st osowana na placach budowy może być jednokierunkowa, obiegowa lub mieszana. Sieć jednokierunkową stosuje się zazwyczaj na małych budowach; w przypadku uszkodzenia przewodu ustaje dopływ wody do punktów jej po boru położonych za miejscem uszkodzenia. [podobne: poliizobutylen, kauczuk butylowy, bodzio łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź kauczuk butylowy poliizobutylen