Piaskowce zawierajace skalen i kaolinit nazywamy arkozami

Piaskowce zawierające skaleń i kaolinit nazywamy arkozami. Szarogłazy zawierają prócz tego drobne okruchy skał, (łupków, kwarcytów, gnejsów, porfirów, diabazów i innych). Najważniejsze rodzaje piaskowców są: al) piaskowce kwarcytowe o lepiszczu krzemionkowym i całkowicie scementowane – (potocznie nazywane kwarcytami) , b) piaskowce krzemionkowe; c) piaskowce wapniste, d) piaskowce margliste, e) piaskowce ilaste, f) piaskowce żelaziste, g) piaskowce glaukonitowe. Niektóre, piaskowce zawierają skamieniałości (muszle, zwęglone łodygi roślin i in. ). Barwa piaskowców zależy od obecności lub nieobecności związków żelaza, Piaskowce wolne od żelaza mają barwę białą, a zawierające żelazo są zabarwione na kolor żółtawy do ciemnobrunatnego od Iimorritu i na kolor czerwony od tlenku żelazowego i niebieskawo-zielonawy lub siny od związków żelazawych. [patrz też: less skała, sprzątanie domów cennik, kauczuk butylowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy less skała sprzątanie domów cennik