PLANOWANIE OPERATYWNE I SYSTEM DYSPOZYTORSKIEGO ZARZADZANIA W BUDOWNICTWIE

PLANOWANIE OPERATYWNE I SYSTEM DYSPOZYTORSKIEGO ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE . 1. CEL, RODZAJE I ZAKRES PLANOWANIA OPERATYWNEGO Podstawowym celem planowania operatywnego jest wykonanie planów dyrektywnych w dostosowaniu do aktualnych warunków budowy. Planowanie operatywne jest zatem szczegółowym rozwinięciem planowania dyrektywnego w dostosowaniu do aktualnych warunków budowy. Ze względu na konieczność uwzględnienia szczegółowych warunków budowy planowanie operatywne odnosić się może wyłącznie do krótkich okresów. Pod pojęciem krótkiego okresu rozumieć należy taki okres, dla którego możliwe jest ścisłe przewidywanie warunków budowy. Praktyka wskazuje, że najdłuższym okresem ścisłego przewidywania w budownictwie w przeciętnych warunkach jest w przybliżeniu jeden miesiąc, a najkrótszym – jeden dzień. Dlatego planowanie operatywne zawiera się w zasadzie w granicach od l dnia do l miesiąca. O ile istota planowania operatywnego jest w zasadzie niezm ienna, o tyle formy tego planowania ulegają poważnym zmianom, przy czym szczególny wpływ na kształtowanie się tych form wywiera rozwijające się budownictwo uprzemysłowione z charakterystyczną dla niego precyzją organizacyjną. Poważny wpływ na technikę planowania operatywnego w budownictwie ma również postępująca nieprzerwanie typizacja projektów technicznych (zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym) oraz podnoszenie poziomu organizacji na budowach. W zależności od postępu w tym zakresie powstają różne rozwiązania w dziedzinie planowania operatywnego, np. planowanie operatywne w przedsiębiorstwie R. Camus w Paryżu itp. [podobne: less skała, olx dębica, co wymaga pozwolenia na budowę ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę less skała olx dębica