Poliizobutylen (poliizobuten).

Poliizobutylen (poliizobuten). W ostatnich czasach duże znaczenie zdobyła grupa materiałów znana pod ogólną nazwą poliizobutylenów lub poliizobutenów. Pod względem chemicznym nie są one ,podobne do kauczuku naturalnego ani do żadnego z opisanych polimerów. Mimo to polimery te o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym mają własności kauczuku. Poliizobutylen jest polimerem izobutylenu, który jest ubocznym produktem przeróbki ropy naftowej; izobutylen otrzymuje się również w dużych ilościach z gazu ziemnego, jak również jako uboczny produkt w wielu procesach przemysłowych. Często otrzymuje się go z pochodnych ropy naftowej. Bardzo bogate źródła izobutylenu posiada ZSRR, dzięki czemu znalazł on tam duże zastosowanie. Niższe polimery izobutylenu są cieczami lepkimi; w miarę wzrostu ciężaru cząsteczkowego przechodzą one w ciała stałe o własnościach kauczuku. Zarówno ciekłe, jak i stałe polimery mają szerokie zastosowanie przemysłowe. Produkowane są one pod nazwami: Vistanex, Oppanol oraz Isolene. Polimery izobutylenu o własnościach kauczuku są materiałami stosunkowo nowymi; polimery o mniejszym ciężarze cząsteczkowym znane już są od dawna. Butlerow i Gorianow już w raku 1873 opisali polimeryzację izobutylenu przy użyciu kwasu siarkowego lub fluorku boru jako katalizatora; produkt polimeryzacji otrzymano w postaci ciekłej. [patrz też: ,hydroizolacja tarasu , kauczuk butylowy , olx jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: hydroizolacja tarasu kauczuk butylowy olx jarocin