Produkcja poliizobutylenu

Jedną z nowych metod produkcji polimerów izobutylenu o dużym ciężarze cząsteczkowym podał Mann ; metoda ta polega na polimeryzacji ciekłego izobutylenu w obecności propanu, użytych w stosunku 1 : 3. Polimeryzację prowadzi się w temperaturze poniżej 20 oC przepuszczając fluorek boru i mieszając w ciągu krótkiego okresu czasu, w celu zapoczątkowania reakcji. W czasie reakcji część propanu ulega odparowaniu, co umożliwia utrzymanie niskiej temperatury, część jednak propanu pozostaje w cieczy, dzięki czemu uzyskuje się polimer w postaci ciekłej masy. Do otrzymanego polimeru dodaje się zwykle oleju, a następnie usuwa się propan. Produkcja poliizobutylenu. Poliizobutylen produkowano w dość dużych ilościach. IzobutanoI otrzymywano przez reakcję tlenku węgla z wodorem pod wysokim ciśnieniem, po czym poddawano go katatlitycznemu odwodnieniu otrzymując izobutylen o czystości 98010. [podobne: poliizobutylen , rynny ciągnione , bodzio łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź poliizobutylen rynny ciągnione