Projektujac spadek kanalu nalezy uwzglednic warunek uzyskania najmniejszych predkosci

Uzupełnieniem tego rodzaju nomogramów są krzywe, wyznaczające dla różnych przekrojów zależności między przepływami i prędkościami przy częściowych napełnieniach od wielkości przepływów i prędkości przy napełnieniu całkowitym. Istnieją również nomogramy (najwygodniejsze) do obliczeń hydraulicznych, z których od razu bez korzystania z dodatkowych wykresów można odczytać zarówno przepływy, jak i prędkości przy różnych napełnieniach. Projektując spadek kanału należy uwzględnić warunek uzyskania najmniejszych prędkości zapewniających tzw. samooczyszczanie kanałów. Pod pojęciem tym rozumiemy prędkości, które nie dopuszczają do tworzenia osadów na dnie kanału. Pożądane byłoby, aby prędkość samooczyszczania występowała nawet przy minimalnych przepływach i minimalnych napełnieniach. [podobne: tkanina futerkowa, deska tarasowa modrzew syberyjski, pompa ciepła do cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski pompa ciepła do cwu tkanina futerkowa