Przeplywy w obranych punktach sieci

Przepływy w obranych punktach sieci obliczamy przez sumowanie odpływów z poszczególnych zlewni, ciążących do określonego odcinka kanału Q= qF – przepływ na danym odcinku, lisek, – jednostkowy odpływ, lisek ha, powierzchnia zlewni ciążącej do określonego odcinka kanału, ha. Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych ustalają, że: – odcinki kanałów między węzłami należy obliczać na przepływy określone bezpośrednio przed dolnymi węzłami, – kanały ściekowe należy wymiarować na łączne przepływy wszystkich przewidywanych rodzajów ścieków, tj. na: a) ścieki bytowo-gospodarcze – według maksymalnego odpływu godzinowego, b) ścieki poprodukcyjne – według maksymalnego ustalonego odpływu godzinowego w okresie odpowiadającym szczytowemu spływowi ścieków bytowo-gospodarczych, c) wody drenażowe, d) wody przypadkowe i infiltracyjne, w ilości równej 100% ilości ścieków. [hasła pokrewne: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, budowa domu koszty, schody dywanowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu schody dywanowe cena