ROZRUCH INSTALACJI POMPOWYCH

ROZRUCH INSTALACJI POMPOWYCH 6. Hałaśliwa praca Przyczyny: 1) Zasysanie powietrza przez pompę, 2) wydajność pompy odbiega znacznie od normalnej, 3) pompa pracuje w obszarze kawitacji. 5. Rozruch instalacji pompowych Podczas rozruchu dużych instalacji pompowych, a w szczególności instalacji posiadających długie rurociągi tłoczne, wskazane jest zachowanie pewnych środków ostrożności, a mianowicie: a) Otwieranie zaworu na tłoczeniu i napełnianie wodą rurociągu powinno odbywać się bardzo ostrożnie i powoli. Rurociąg powinien być przy tym starannie odpowietrzony. b) Przy rozruchu ujawniają się zwykle różne niedokładności wykonania rurociągu; powinna być zatem zorganizowana obserwacja na trasie rurociągu dobra łączność z kierownictwem rozruchu, pozwalająca kierownictwu na szybkie wydawanie odpowiednich zarządzeń dotyczących szybkiego usuwania uszkodzeń rurociągu. [podobne: poliizobutylen, kauczuk butylowy, olx jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy olx jarocin poliizobutylen