Schemat mieszany stosuje sie na duzych placach budowy, przy czym niektóre rejony placu budowy obslugiwane sa ukladami promienistymi, a inne pierscieniowymi

Schemat mieszany stosuje się na dużych placach budowy, przy czym niektóre rejony placu budowy obsługiwane są układami promienistymi, a inne pierścieniowymi. Na dużych budowach należy w zasadzie dążyć do tego, aby sieć elektryczna składała się z oddzielnych obwodów dla siły i światła (w celu uniezależnienia oświetlenia od uszkodzeń w sieci dla siły), zawieszonych na wspólnych podporach. Pożądane jest również, aby na wielkich budowach sieć siły składała się z obwodów obsługujących poszczególne ośrodki zapotrzebowania (wytwórnie pomocnicze prefabrykatów, wytwórnie pomocnicze masy betonowej itp. ). Sieć elektryczna. Tymczasowa sieć niskiego napięcia na placu budowy dzieli się na: – główne linie zasilające od głównej tablicy rozdzielczej do ostatniej tablicy rozdzielczej (zawierającej zabezpieczenia poszczególnych obwodów), przy czym linie te mogą być przeznaczone wyłącznie do zasilania urządzeń siłowych lub oświetleniowych lub wspólne dla siły i światła; zazwyczaj stosuje się jedną lub kilka głównych linii zasilających dla siły oraz oświetlenia budynków prowizorycznych placu budowy oraz jedną linię zasilającą dla oświetlenia placu budowy, – odgałęźne linie zasilające będące odgałęzieniami od głównych linii zasilających. [więcej w: co wymaga pozwolenia na budowę, less skała, pompa ciepła do cwu ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę less skała pompa ciepła do cwu