Skaly osadowe

Skały osadowe Przez osadzanie się rozdrobnionych szczątków skał, materiałów wytworzonych przez organizmy lub z roztworów wodnych, powstają skały osadowe, klastyczne, biochemiczne i chemiczne . Osady klastyczne Osady klastyczne (okruchowce) dzielimy na psefity, psammity i pelity według stopnia, rozdrobnienia, W psefitach okruchami są kawałki skał (wapienia, granitu, kwarcytu, łupka itp. ) nie rozdrobnionych na poszczególne minerały, a w psammitach – ziarna minerałów. Okruchy te są scementowane lepiszczem (spoiwem), zapełniającym w większym lub mniejszym stopniu luki pomiędzy okruchami. Odróżniamy lepiszcza: krzemionkowe (kwarcowe, chalcedonowi, opalowe), wapienne (kalcyt), ilaste, żelaziste. Do psefitów należą brekcje, złożone z kanciastych okruchów i zlepieńce (konglomeraty) z otoczaków zaokrąglonych przez transport wodny. [przypisy: pompa ciepła do cwu, harmonogram dyrektywny, cyklinowanie podłogi cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena harmonogram dyrektywny pompa ciepła do cwu