Taki stan zaawansowania budowy poszczególnych obiektów nazywa sie minimum rozruchowym

Taki stan zaawansowania budowy poszczególnych obiektów nazywa się minimum rozruchowym. Kompleksem użytkowym nazywa się określony zespół obiektów mieszkalnych oraz obiektów pomocniczych i urządzeń (kotłownie, pralnie, łaźnie, sklepy itp. ), stanowiących określone minimum potrzeb mieszkańców tego zespołu. Terminy ukończenia budowy poszczególnych obiektów kompleksu użytkowego powinny umożliwić zamieszkanie tych zespołów w przewidywanych warunkach bytowych. Po ustaleniu kolejności wykonania poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń zakładu przemysłowego (lub mieszkalnego) jako kompleksów rozruchowych oraz uwzględniając ogólne zasady racjonalnej kolejności robót, można przejść do ustalenia czasu trwania tych robót. Określania czasu trwania robót dokonuje się wstępnie za pomocą tzw. cyklów produkcyjnych ustalających czas wykonania budowli i urządzeń o podobnym charakterze. Dyrektywny harmonogram budowy huty stali wykonany przez inw estora. Tak zaplanowany przebieg budowy powinien być sprawdzony przez wykonawcę pod względem możliwości zastosowania przy jej realizacji podstawowych kryteriów racjonalnej organizacji. Głównymi kryteriami racjonalnego pod względem organizacyjnym przebiegu budowy jest: ciągłość zatrudnienia na budowie zasadniczych grup roboczych i głównych maszyn roboczych oraz możliwa równomierność zatrudnienia tych grup pracy maszyn. Aby dokonać tego sprawdzenia, należy postępować następująco: Przede wszystkim należy dyrektywny harmonogram budowy sprawdzić w zakresie przebiegu głównych rodzajów robót na poszczególnych obiektach budowy. Na podstawie harmonogramów przebiegu głównych rodzajów robót na poszczególnych obiektach budowy można z łatwością zestawić harmonogram wykonania poszczególnych głównych rodzajów robót dla całej budowy. [hasła pokrewne: sprzątanie domów cennik, instalacja co projekt, schody dywanowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja co projekt schody dywanowe cena sprzątanie domów cennik