URZADZENIA OGÓLNE NA PLACU BUDOWY

URZĄDZENIA OGÓLNE NA PLACU BUDOWY . 8. 1. DANE OGÓLNE Urządzenia te biorą nazwę od ogólnych potrzeb placu budowy i obejmują: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, sprężone powietrze, ciepło, urządzenia porozumiewawcze itp. W kolejności projektowania zagospodarowania placu budowy stanowią one ostatnią pozycję, gdyż zwykle można je elastycznie przystosować do przebiegu dróg, instalacji zewnętrznych, do terenu itd. Ponadto jednym z powodów tej właśnie kolejności lokalizacji ogólnych urządzeń placu budowy jest okoliczność, iż w końcowym momencie projektowania zagospodarowania placu budowy znana jest już szczegółowa lokalizacja wszystkich punktów na terenie, wymagających dostawy energii, światła, wody, ciepła i urządzeń porozumiewawczych. ZAOPATRZENIE W WODĘ Zaopatrzenie urząd zen placu budowy w wodę oblicza się w zasadzie na dwóch etapach, a mianowicie na etapie wstępnym (w sposób orientacyjny) i na etapie projektowania podstawowego (w sposób szczegółowy). Możliwe jest również ograniczenie obliczania wyłącznie do etapu wstępnego. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, less skała ]

Powiązane tematy z artykułem: less skała nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje