W technice sanitarnej mamy najczesciej do czynienia z badaniami odbiorczymi

BADANIE POMP 1. Klasyfikacja badań Badania hydrauliczne pomp polegają na doświadczalnym wyznaczeniu zależności funkcyjnych między wielkościami fizycznymi, charakteryzującymi działanie pompy w pewnych z góry założonych zakresach zmienności parametrów podstawowych. W zależności od celu badania pomp dzielimy na: 1) badania prototypu, przeprowadzane systematycznie na pompach mających tworzyć serię produkcyjną, 2) badania odbiorcze, dokonywane w laboratorium fabrycznym lub na miejscu wbudowania, 3) badania eksploatacyjne, mające na celu bieżącą kontrolę stanu pomp i prawidłowości ich działania. W technice sanitarnej mamy najczęściej do czynienia z badaniami odbiorczymi, przeprowadzanymi w zakresie przewidzianym w umowie o dostawę i badaniami eksploatacyjnymi, dokonywanymi po każdej naprawie głównej lub po uzupełnieniu pompowni nowymi pompami, które mają współpracować z pompami poprzednio zainstalowanymi. W rozdziale tym zajmiemy się badaniami własności hydraulicznych pomp tłokowych i pomp wirowych. [podobne: olx jarocin, nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, schody dywanowe cena ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu olx jarocin schody dywanowe cena