Wapienie wystepuja w wielu odmianach

Wapienie występują w wielu odmianach. Najważniejsze są: a) wapień zbity – jednolita masa wapienna bez widocznego uziarnienia, koloru białego, szarego, żółtego o przełamie muszlowym, bez żadnych innych cech szczególnych; ciemne wapienie zabarwione są substancjami organicznymi; b) wapień bitumiczny jest czarny i zawiera wiele substancji o charakterze asfaltu; przy uderzeniu wydaje zapach; c) wapień skalisty, podobny zupełnie do wapienia zbitego, ale znacznie twardszy, gdyż jest impregnowany krzemionką; wapienie są środowiskiem, w którym zachowały się bardzo liczne skamieniałości; d) wapień muszlowy zawiera skorupki muszli lub zachowuje ich kształty odtworzone w substancji wapiennej; e) wapień koralowy, złożony ze szczątków korali scementowanych substancją wapienną; na szarych odmianach widoczne są białe szkielety korali; . [patrz też: sprzątanie domów cennik, olx dębica, co wymaga pozwolenia na budowę ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę olx dębica sprzątanie domów cennik