Wskazniki ekonomicznosci pracy


ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNE 1. Wskaźniki ekonomiczności pracy Wskaźnikiem ekonomiczności pracy zespołu jest jednostkowe zużycie energii w kWh na podniesienie 1 tony wody na wysokość 1 metra. Wobec tego, że temperatura wody wodociągowej rzadko przekracza w naszych warunkach 20°C, można przyjąć ciężar 1 m3 wody równy 1 tonie . Jeżeli więc zespół zużył E kilowatogodzin na podniesienie Q ton wody na średnią całkowitą wysokość podnoszenia H metrów, vr czasie t godzin, to średnie jednostkowe zużycie energii przez zespół wyniesie E1=- kWh/tm Do określenia wysokości podnoszenia H należy przyjąć ciśnienie H, mierzone na króćcu wylotowym pompy, ale tylko w tym przypadku, gdy pompa pracuje przy całkowicie otwartym zaworze tłocznym. [patrz też: cyklinowanie podłogi cena, rynny ciągnione, olx dębica ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena olx dębica rynny ciągnione