Wymagane spadki kanalów przy róznych napelnieniach

Wymagane spadki kanałów przy różnych napełnieniach i różnych przepływach, wychodząc z warunku zachowania prędkości v = 1,0 m/sek. Dostosowanie się do tej zasady w całej rozciągłości (otrzymanie prędkości v = 1 m/sek przy najmniejszych przepływach) prowadziłoby do zbyt dużych spadków kanałów, a co za tym idzie – do zbyt dużego i nieekonomicznego zagłębienia sieci. Wytyczne techniczne-projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych, wprowadzone zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1965 r. ustalają, że prędkość przepływu w kanałach ściekowych i w kanałach deszczowych systemu rozdzielczego przy całkowicie wypełnionym przekroju nie powinna być mniejsza niż 0,8 m/sek. (Przy mniejszych prędkościach przepływu w kanałach ściekowych należy przewidzieć możliwość płukania sieci). [patrz też: poliizobutylen, instalacja co projekt, harmonogram dyrektywny ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonogram dyrektywny instalacja co projekt poliizobutylen