Z powodu trudnosci uzyskania na placach budowy wlasciwej opornosci uziomów (brak uziomów naturalnych) – ten sposób ochrony przeciwporazeniowej jest znacznie utrudniony

Z powodu trudności uzyskania na placach budowy właściwej oporności uziomów (brak uziomów naturalnych) – ten sposób ochrony przeciwporażeniowej jest znacznie utrudniony. Zerowanie ochronne polega na połączeniu kadłubów, osłon itp. z uziemionym przewodem zerowym. Jest to najskuteczniejszy środek ochrony przed porażeniem, lecz możliwy tylko w układach sieci zasilających z przewodem zerowym (wymagane uzgodnienie z zakładem energetycznym). Wyłączniki ochronne nadnapięciowe przerywają dopływ prądu do urządzenia elektrycznego, gdy obudowa silnika znajdzie się pod napięciem względem ziemi (np. z powodu uszkodzenia izolacji uzwojeń). Gdy przez cewkę C przepłynie prąd i wciągnie rdzeń zwalniający zapadkę Z, która cofając się pod działaniem sprężyny p otworzy styki w obwodzie – odetnie silnik od sieci. Obniżenie napięcia roboczego do wartości bezpiecznej (24 V) odbywa się za pomocą przenośnych transformatorów (transformatorów bezpieczeństwa). Ponieważ badania Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa) na zelektryfikowanych placach budowy stwierdziły niedostateczną skuteczność uziemienia i zerowania ochronnego, zaproponowano ochrony dodatkowe na placach budowy. [patrz też: pompa ciepła do cwu, olx jarocin, poliizobutylen ]

Powiązane tematy z artykułem: olx jarocin poliizobutylen pompa ciepła do cwu