ZAOPATRZENIE BUDOWY W CIEPLO

ZAOPATRZENIE BUDOWY W CIEPŁO. Ciepło na budowie jest niezbędne zarówno dla potrzeb technologicznych niektórych rodzajów robót budowlanych (podgrzewanie kruszywa do produkcji masy betonowej itp. ), dla potrzeb produkcyjnych wytwórni pomocniczych (przyspieszanie dojrzewania betonu parą niskoprężną itp. ), jak i do ogrzewania tymczasowych pomieszczeń produkcyjnych i mieszkalnych na placu budowy. Energię cieplną uzyskuje się przez spalanie węgla lub odpadów drzewnych w stałych kotłowniach albo w urządzeniach prowizorycznych. Najbardziej ekonomiczne jest otrzymywanie ciepła zawartego w parze wodnej lub w gorącej wodzie (ze stałych kotłowni), jednak na budowach nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w początkowym ich okresie. Zaopatrzenie budowy w ciepło ze stałych kotłowni projektuje się zgodnie z zasadami ogrzewnictwa i wzorami ścisłymi, natomiast zaopatrzenie w energię cieplną dostarczaną z tymczasowych urządzeń cieplnych oblicza się według przybl iżonych założeń i wzorów. W prowizorycznych źródłach ciepła, podobnie jak i w stałych, stosuje się różne paliwa o różnych wartościach kalorycznych. [hasła pokrewne: schody dywanowe cena modrzew syberyjski, schody dywanowe cena, olx jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy olx jarocin schody dywanowe cena