ZAOPATRZENIE BUDOWY W SPREZONE POWIETRZE

ZAOPATRZENIE BUDOWY W SPRĘŻONE POWIETRZE. Sprężone powietrze stosowane bywa przy licznych procesach technologicznych w budownictwie, np. do nitowania połączeń konstrukcji stalowych, do młotków udarowych służących do rozbijania masywów betonowych oraz do odspajania gruntów spoistych, do tynkowania (tynkownice), do natryskiwania powłok malarskich itp. Sprężarki stosowane w budownictwie zainstalowane są zazwyczaj na podwoziach z pneumatykami lub kołami stalowymi. Narzędzia pneumatyczne pracują pod ciśnieniem ok. 5 at n, natomiast sprężarki stosowane do uruchamiania tych narzędzi i urządzeń – pod ciśnieniem 6—; . -10 at ni z wyjątkiem sprężarek do robót malarskich pracujących zazwyczaj pod niższym ciśnieniem (2,5—; -3 at n). Wydajność sprężarek i pobór powietrza przez narzędzia pneumatyczne mierzy się w m3/min, uwzględniając swobodne powietrze, tj. przy ciśnieniu atmosferycznym. Napęd sprężarek jest zazwyczaj elektryczny i tylko gdy to jest niemożliwe stosuje się napęd spalinowy. W okresie zimy zużycie powietrza wzrasta średnio o około 20%. [więcej w: tkanina futerkowa, schody dywanowe cena, schody dywanowe cena modrzew syberyjski ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy schody dywanowe cena tkanina futerkowa