Aby zapewnic zaopatrzenie w wode nalezy: ustalic wydajnosc zródla, wahania poziomów wody w zródle oraz zbadac jakosc wody

Aby zapewnić zaopatrzenie w wodę należy: ustalić wydajność źródła, wahania poziomów wody w źródle oraz zbadać jakość wody. Jeżeli na budowie zachodzi potrzeba użycia wody ze zbiorników otwartych lub wgłębnych, należy ją poddać badaniom chemicznym, a często także bakteriologicznym. ZAOPATRZENIE BUDOWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną powinno być dokonane na podstawie specjalnego projektu, który stanowi integralną część projektu organizacji i wykonania budowy. Projekt ten bywa zazwyczaj sporządzany jako wstępny lub techniczno-roboczy. Instalacja elektryczna na placu budowy powinna być projektowana równocześnie ze sporządzaniem projektu organizacji i wykonania budowy. Energia elektryczna stosowana jest na budowach do napędu silników elektrycznych maszyn i urządzeń zainstalowanych na placu budowy, do oświetlania stanowisk roboczych podczas zmiany nocnej, do oświetlania zewnętrznego terenu budowy, do oświetlan ia budynków tymczasowych, do zasilania instalacji łączności oraz do różnych czynności technologicznych budowlanych, jak np. przyspieszania dojrzewania betonu, spawania konstrukcji stalowych itp. [przypisy: deska tarasowa modrzew syberyjski, kauczuk butylowy, harmonogram dyrektywny ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski harmonogram dyrektywny kauczuk butylowy