Bedac planowaniem „oddolnym” mobilizuje ono zaloge do wykonania zadan produkcyjnych i wytwarza w niej poczucie odpowiedzialnosci za ich realizacje

Będąc planowaniem oddolnym mobilizuje ono załogę do wykonania zadań produkcyjnych i wytwarza w niej poczucie odpowiedzialności za ich realizację. Budowa, na której ma być wprowadzone planowanie operatywne, musi mieć dokładnie określone zadania rzeczowe oraz dokładnie określone ilości pracowników, materiałów, maszyn, sprzętu itp. w ścisłym związku z ilościami poszczególnych robót. Ponadto jest konieczne, aby budowa rozporządzała skompletowanymi brygadami roboczymi, zatrudnionymi na stałe przy wykonywaniu podstawowych robót. Brygady te powinny być przydzielone na stałe określonym majstrom, z którymi pracują stali kierownicy robót. Konieczne jest również ustalenie wyraźnej odpowiedzialności wszystkich realizatorów zadań, gdyż wszelkie w tym względzie niejasności stanowić mogą niemałą przeszkodę w sprawnej realizacji planowania operatywnego. Jednym z istotnych powodów niepowodzeń, które wystąpiły w początkowym okresie wprowadzania metody planowania operatywnego, było (oprócz niedostatecznego przygotowania przedsiębiorstw i niezbyt wysokiego poziomu organizacji na budowach) niezrozumienie istoty tego planowania. Nieraz bowiem planowanie miesięczno-tygodniowe uważano za część planowania dyrektywnego i dzielono zadania kwartalne na okresy miesięczne, a zadania miesięczne na tygodniowe i dzienne . W ten sposób plan miesięczny stawał się dyrektywą, nie uwzględniającą aktualnych warunków panujących na budowie i w przedsiębiorstwie w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres planowany. Niewątpliwym wynikiem zastosowania na budowie (w przedsiębiorstwie) planowania operatywnego w ujęciu kompleksowym oraz wprowadzenia dla kontroli i regulacji realizacji tego planowania dyspozytorskiego systemu zarządzania jest znaczne podniesienie poziomu organizacyjnego budowy (przedsiębiorstwa) oraz wysoki poziom gospodarności. [patrz też: deska tarasowa modrzew syberyjski, hydroizolacja tarasu, olx jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa modrzew syberyjski hydroizolacja tarasu olx jarocin