Dokladniejszy sposób obliczania zapotrzebowania ciepla dla ogrzewania budynków polega na obliczaniu strat ciepla poprzez ogradzajace przegrody

Dokładniejszy sposób obliczania zapotrzebowania ciepła dla ogrzewania budynków polega na obliczaniu strat ciepła poprzez ogradzające przegrody. Orientacyjne obliczanie ilości ciepła Q niezbędnego do ogrzewania cieplaków na budowach. Jeżeli w cieplaku dokonuje się odtajania materiałów (np. kruszywa), wówczas do wyżej obliczonego zapotrzebowania ciepła należy dodać ciepło niezbędne dla odtajania materiałów i ich podgrzania. Wszystkie powyższe dane szczegółowe umożliwiają obliczenie ogólnego zapotrzebowania ciepła na placu budowy i przedstawienia go w postaci wykresu. Wykres ten stanowi podstawę do wyboru źródła ciepła i zaprojektowania sposobu zaopatrzenia w ciepło. Źródłem ciepła na budowach bywa najczęściej para, przy czym przy odległości przesyłowej do 300 m ciśnienie pary wynosi 0,3+0,5 at n, do 600 m – l at n, do 2000 m – 2 at n i więcej. Sieć cieplna rozprowadzająca znajduje się pod ciśnieniem nie większym niż 7 at n. Izolowane przewody układane są bezpośrednio w wykopie z tym jednak, aby poziom ułożenia rur był wyższy o 0,5 m w stosunku do najwyższego poziomu wody gruntowej. Zamiast izolowania za pomocą otuliny rur cieplnych można stosować zasypkę z materiałów izolacyjnych. [przypisy: cyklinowanie podłogi cena, deska tarasowa modrzew syberyjski, instalacja co projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena deska tarasowa modrzew syberyjski instalacja co projekt