Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iz procentowy udzial kosztów tej energii siega juz 1-:-2% ogólnych kosztów budowy

Energia elektryczna pokrywa w coraz szerszym zakresie potrzeby nowoczesnej budowy, tak iż procentowy udział kosztów tej energii sięga już 1-:-2% ogólnych kosztów budowy. Źródłem energii elektrycznej na budowie może być: – sieć energetyczna niskiego napięcia zawieszona na podporach lub w postaci kabla, łącząca instalację odbiorczą za pomocą przyłącza powietrznego lub kablowego, – sieć energetyczna wysokiego napięcia zawieszona na podporach bądź w postaci kabla, przy czym napięcie (6, 10 lub 20 kV) jest obniżone do niezbędnego niskiego napięcia (380/220 V lub 3 X 220 V) za pomocą transformatora, – własne zespoły prądotwórcze (gdy oddalenie placu budowy od linii energetycznych czyni przyłączenie do nich nieekonomicznym). Z punktu widzenia zapotrzebowania energii elektrycznej place budowy dzielą się na 5 kategorii. Kategoria pierwsza – małe place budowy o mocy zainstalowanej do 25 kW (zasilanie niskim napięciem). Kategoria druga – średnie place b udowy o mocy zainstalowanej 25-:-100 kW (zasilanie niskim napięciem). Kategoria trzecia – place budowy o mocy zainstalowanej powyżej 100 kW (zasilanie niskim napięciem). Kategoria czwarta – zasilanie własną stacją transformatorową, niezależnie od mocy zainstalowanej. Kategoria piąta – wielkie place budowy zasilane więcej niż jedną stacją transformatorową. Wyjściowym zadaniem w projekcie instalacji i urządzeń na placu budowy jest obliczenie zapotrzebowania mocy. [patrz też: bodzio łódź, poliizobutylen, rynny ciągnione ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź poliizobutylen rynny ciągnione