Inwestor stanowi jednostke organizacyjna realizujaca inwestycje budowlana i jest uprawniony do dysponowania srodkami finansowymi przeznaczonymi na te inwestycje

Inwestor stanowi jednostkę organizacyjną realizującą inwestycję budowlaną i jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na tę inwestycję. Do podstawowych obowiązków inwestora państwowego należy: opracowanie założeń zamierzonej inwestycji, uzyskanie prawa realizacji, zlecenie biura projektów opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej, zlecenie wykonania budowy, sprawowanie nadzoru nad realizacją oraz dokonanie odbioru wykonanej inwestycji. Biura projektów mają za zadanie projektowanie inwestycji budowlanych, zaproponowanie właściwej metody realizacji oraz na żądanie inwestora pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Podstawę planowania dyrektywnego w biurach projektów stanowią zapotrzebowania wynikające z ich specjalności technicznej i terytorialnej. Istotą planowania w biurach projektów jest dostosowanie ich produkcji do potrzeb budowy. Terminy ustalone przez inwestora i biuro projektów powinny być zharmo nizowane z dyrektywnym harmonogramem budowy. 1) Planowanie w budownictwie i w przedsiębiorstwie w ujęciu kompleksowym stanowi obszerny dział ekonomiki budownictwa i na tym miejscu nie jest omawiane, ograniczając się jedynie do planowania konkretnej budowy. Podstawę planowania dyrektywnego w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych stanowią tzw. porozumienia wstępne zawierane między inwestorem a przedsiębiorstwem (najczęściej z generalnym wykonawcą). [podobne: budowa domu koszty, deska tarasowa modrzew syberyjski, bodzio łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź budowa domu koszty deska tarasowa modrzew syberyjski