Jest to przenosny barak z prefabrykowanych elementów drewnianych, zawierajacy 24 pokoje trzyosobowe po 16,97 m2 kazdy oraz czesc gospodarczo-sanitarna

Jest to przenośny barak z prefabrykowanych elementów drewnianych, zawierający 24 pokoje trzyosobowe po 16,97 m2 każdy oraz część gospodarczo-sanitarną. Ściany z płyt o wymiarach 1,25 X 2,75 lub 1,25 X 3,00 m, zaś ściany ogniochronne – murowane o grubości 25 cm. Przestrzeń zabudowana – 1750 m, powierzchnia zabudowana – 635 m2, powierzchnia użytkowa – 589 m2, w tym powierzchnia mieszkalna – 407 m2, a powierzchnia usługowa i komunikacyjna – 182 m2. Stołówka-świetlica dla 200 pracowników z salą jadalną na 100 miejsc. Ściany zewnętrzne wykonane są z płyt o szkielecie drewnianym od zewnątrz obitych deskami struganymi lub płytami pilśniowymi twardymi, od strony wewnętrznej – obitych płytami pilśniowymi twardymi. Przestrzeń zabudowana wynosi 798 m, powierzchnia zabudowana – 258 m2, powierzchnia użytkowa – 249 m2, w tym jadalnia i świetlica – 169 m2, kuchnia z zapleczem 61 m2, pomieszczenia sanitarne 9 m2, przedsionki i korytarz 10 m2. OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA BUDYNKÓW TYMCZASOWYCH NA PLACACH BUDOWY Prowizoryczne budynki pomocnicze na placach budowy ze względu na ich konstrukcję, lokalizację wśród nagromadzonych materiałów oraz niepełne wyposażenie techniczne narażone są szczególnie na niebezpieczeństwo pożaru. Spośród warunków, jakim tymczasowe budynki powinny odpowiadać z punktu widzenia przeciwpożarowego, wymienia się niektóre ważniejsze: – najlepiej jest lokalizować je na terenie poza placem budowy, – odległość między budynkami powinna wynosić co najmniej 12 m, a odległość tych budynków od budynków stałych należy ustalać , – sieć drogowa na terenie placu budowy powinna umożliwiać dojazd straży pożarnej do wszystkich obiektów na placu budowy, – sieć wodociągowa na placu budowy powinna być przystosowana dla potrzeb przeciwpożarowych, – budowa powinna rozporządzać interwencyjną grupą przeciwpożarową oraz być wyposażona w podręczne środki przeciwpożarowe. [podobne: schody dywanowe cena, tkanina futerkowa, schody dywanowe cena modrzew syberyjski ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy schody dywanowe cena tkanina futerkowa