Kompleksem rozruchowym nazywa sie okreslony zespól obiektów

Kompleksem rozruchowym nazywa się określony zespół obiektów, urządzeń i instalacji, stanowiących eksploatacyjną całość i umożliwiających uruchomienie określonej produkcji przemysłowej. Dlatego też terminy ukończenia poszczególnych obiektów, urządzeń i instalacji muszą być tak dobrane, aby oddanie kompleksu rozruchowego nastąpiło w zaplanowanym czasie. Cykle produkcyjne kompleksów rozruchowych mogą być zamknięte lub nie zamknięte. W pierwszym przypadku produkt (półfabrykat) przekazywany jest w całości następnemu ciągowi produkcyjnemu, co oznacza, że zdolność produkcyjna obu ciągów produkcyjnych (oddziałów produkcyjnych) jest jednakowa. W przypadku natomiast nie zamkniętego cyklu produkcyjnego wielkość produkcji kompleksu rozruchowego nie odpowiada zdolności produkcyjnej pozostałych oddziałów produkcyjnych. W tym przypadku część produkcji takiego kompleksu rozruchowego może być zbywana na zewnątrz lub sprowadzana z zewnątr z zależnie od tego, czy zdolność produkcyjna tego kompleksu jest większa od zdolności produkcyjnych innych, czy mniejsza. Aby kompleks rozruchowy mógł funkcjonować jako jednolity ciąg produkcyjny, konieczne jest zaawansowanie robót na poszczególnych obiektach tego kompleksu w takim stopniu, aby nie było przeszkód w realizacji nieprzerwanego ciągu produkcyjnego. [podobne: bodzio łódź, sprzątanie domów cennik, cyklinowanie podłogi cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź cyklinowanie podłogi cena sprzątanie domów cennik