Kontrola ekonomicznosci pracy zespolu pompowego

Po zakończeniu wstępnych czynności i dokonaniu ew. napraw instalacji pompowej, należy przeprowadzić pomiary wydajności, wysokości podnoszenia i zapotrzebowania mocy pomp, w celu wyznaczenia charakterystyki pomp, zarówno pracujących indywidualnie, jak i równolegle na wspólny rurociąg, w rzeczywistych warunkach pracy. Ciśnienie przy różnych wydajnościach powinno być mierzone przed i za zaworem zasuwowym na tłoczeniu, w celu wyznaczenia rzeczywiście potrzebnej wysokości podnoszenia, która może okazać się niższa od obliczonej przy projektowaniu instalacji. W pewnych wypadkach, przez korektę wysokości podnoszenia, można osiągnąć znaczne oszczędności energii elektrycznej. Ponadto wyznaczone doświadczalnie charakterystyki pomp (jeżeli nie zostały one sporządzone przez wytwórcę) umożliwiają zaplanowanie racjonalnej eksploatacji pomp. Podczas rozruchu należy również obserwować pracę pomp pod względem mechanicznym, tj. czy nie występują drgania zespołu, zbyt wysoka temperatura łożysk itd. Wskazówki o badaniu pomp wirowych zawiera rozdział XVI. 6. Kontrola ekonomiczności pracy zespołu pompowego Sprawą pierwszorzędnego znaczenia jest ekonomiczność pracy zespołu, szczególnie jeżeli się uwzględni długotrwałość jego pracy. Ekonomiczność ta zależy od szeregu czynników, jak np: od: 1) sprawność samej pompy, 2) sprawność silnika. [hasła pokrewne: olx dębica, harmonogram dyrektywny, instalacja co projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: harmonogram dyrektywny instalacja co projekt olx dębica