Metody polimeryzacji izobutylenu opisano w wielu patentach

Nie tak dawno Otto oraz Miiller-Conradi otrzymali produkty zbliżone do materiałów stałych o ciężarze cząsteczkowym około 10 000. Wynikami prowadzonych prac badawczych było otrzymanie stałych produktów o wysokim ciężarze cząsteczkowym, posiadających własności kauczuku. Ciężar cząsteczkowy tych produktów waha się w granicach od 25000 do 400 000. W celu uzyskania polimerów o znacznym ciężarze cząsteczkowym proces polimeryzacji należy prowadzić w bardzo niskiej temperaturze. Szybkość polimeryzacji jest bardzo duża i w wielu wypadkach wynosi ułamek sekundy . Metody polimeryzacji izobutylenu opisano w wielu patentach, Np. w obecności fluorku boru jako katalizatora proces polimeryzacji prowadzi się w temperaturze – 10 oC; im temperatura jest niższa, tym większy ciężar cząsteczkowy posiadają otrzymane polimery. Już małe ilości zanieczyszczeń przeciwdziałają polimeryzacji obniżając ciężar cząsteczkowy do 10. 000. Stwierdzono, że niewielkie ilości pewnych substancji, jak na przykład kwasu siarkowego, kwasu azotowego, formaldehydu, fenolu, krezolu itp. , stosowanych w ilościach około 50f0 przyspieszają szybkość reakcji . Dodane do izobutylenu skracają czas reakcji, a w wielu wypadkach zwiększają ciężar cząsteczkowy polimeru. Zmniejszają one również ilość stosowanego katalizatora. [podobne: ,pręty zbrojeniowe waga letniskowych , pręty zbrojeniowe waga , schody dywanowe cena]

Powiązane tematy z artykułem: pompa ciepła do cwu pręty zbrojeniowe waga schody dywanowe cena