Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sume mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników

Moc zainstalowana na placu budowy stanowi sumę mocy znamionowych wszystkich zastosowanych odbiorników. Moc zainstalowana silników podana jest z reguły na tabliczkach znamionowych. Moc dla oświetlenia oblicza się na podstawie rzeczywistych powierzchni oświetlanych pomnożonych przez wskaźniki dla mocy instalowanej (W/100 m2). Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji i urządzeń elektrycznych na placu budowy, realizowanej równocześnie z projektem technologii i organizacji budowy, uzależniony jest od charakteru tego projektu (wstępny i techniczno- -roboczy) oraz od kategorii placów budowy (I, II, III, IV, i V). Projekt tymczasowego zaopatrzenia urządzeń placu budowy w energię elektryczną powinien przede wszystkim zawierać: – wykaz punktów zapotrzebowania i moc energii elektrycznej potrzebnej dla obsługi tych punktów, – rodzaje źródeł energii elektrycznej, – ilość stacji transformatorowych, miejsca ich lokalizacji, przebieg sieci energetycznej, – obliczenie sieci energetycznej i wybór transformatorów, – roboczy projekt sieci i urządzeń sieciowych. [przypisy: olx jarocin, olx dębica, poliizobutylen ]

Powiązane tematy z artykułem: olx dębica olx jarocin poliizobutylen