Najkorzystniejszy promien obslugi transformatora obnizajacego napiecie do 380/220 V wynosi 300-700 m

Najkorzystniejszy promień obsługi transformatora obniżającego napięcie do 380/220 V wynosi 300-700 m. Ponieważ tymczasowe stacje transformatorowe eksploatowane są na placach budowy w stosunkowo krótkim czasie, dlatego można je wykonywać w postaci stacji odkrytych umieszczonych na drewnianych podporach (np. o mocy zapotrzebowania do 250 kV A typu STSb 250/20 produkcji krajowej). Natomiast w warunkach budownictwa liniowego (drogi, rurociągi itp. ) stosować można stacje transformatorowe przewoźne, przemieszczane w miarę postępu robót z jednego odcinka na następny (np. o mocy 3-. ; –100 kVA do 200-. ; –315 kVA typu PST, produkcji krajowej). Zużycie energii elektrycznej (w kWh) jest istotnym czynnikiem kosztu pracy silników elektrycznych. Schematy zaopatrzenia w energię elektryczną na placach budowy. W zasadzie istnieją trzy schematy zaopatrzenia placów budowy w energię elektryczną w miejscowościach, gdzie znajduje się sieć wysokiego napięcia (10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV), a mianowicie: promienisty, pierścieniowy i mieszany. Schemat promienisty stosuje się na budowach o zapotrzebowaniu mocy 50-. ; –200 kW. Zasilanie odbywa się z tymczasowej (lub stałej) rozdzielczej stacji transformatorowej, przy czym promień zasięgu wynosi zazwyczaj 300-. ; –400 m. Schemat pierścieniowy stosuje się na dużych placach budowy o zapotrzebowaniu mocy 300 kW i więcej. W tych przypadkach plac budowy dzieli się na rejony obsługiwane przez oddzielne stacje transformatorowe, a zasilanie sieci odbywa się układem pierścieniowym z przyłączeniem w dwóch miejscach do sieci wysokiego napięcia. [podobne: kauczuk butylowy, tkanina futerkowa, cyklinowanie podłogi cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena kauczuk butylowy tkanina futerkowa