Najwazniejszym dokumentem planowania dyrektywnego jest dyrektywny harmonogram budowy

Najważniejszym dokumentem planowania dyrektywnego jest dyrektywny harmonogram budowy, przedstawiający przebieg robót na budowie w okresie całego czasu ich trwania, z podziałem na lata i kwartały. Harmonogram ten powinien być oparty: – na właściwej kolejności wykonywania poszczególnych obiektów budowy oraz – na analitycznym (zazwyczaj) obliczeniu czasu wykonania poszczególnych obiektów określonej budowy. Przy ustalaniu wykonania obiektów, urządzeń i robót należy przede wszystkim przestrzegać pewnych podstawowych zasad, szczególnie ważnych na wielkich placach budowy. Spośród nich najważniejsza jest zasada rozpoczynania zasadniczych robót budowlanych przy poszczególnych obiektach dopiero po wykonaniu: odwodnienia terenu, splantowania terenu, budowy dróg kolejowych i kołowych (dojazdowych i na placu budowy), magistrali sieci podziemnej wodociągowej, kanalizacyjnej itp. Opóźnienie wykonania dróg na terenie budowy, brak lub niewłaściwe ich odwodnienie or az złe utrzymywanie doprowadza do przerw w dostawie materiałów, a to z kolei do nieuniknionych przestojów w robotach, przekreślając w ten sposób wszystkie spodziewane korzyści, na które się właśnie liczy przy rozpoczynaniu zasadniczych robót budowlanych przed wykonaniem podstawowych robót przygotowawczych. W celu zmniejszenia ogólnej ilości robót ziemnych pożądane jest układanie sieci podziemnej przed plantowaniem terenu na tych partiach placu budowy, gdzie będą wykonane nasypy, natomiast na tych partiach terenu, na których przeprowadzone będzie zdjęcie terenu – po jego splantowaniu. Kolejność wznoszenia poszczególnych obiektów przemysłowych ustala się na podstawie tzw. kompleksów rozruchowych, kolejność wznoszenia zaś obiektów osiedli mieszkaniowych na podstawie tzw. kompleksów użytkowych. [przypisy: co wymaga pozwolenia na budowę, olx jarocin, bodzio łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź co wymaga pozwolenia na budowę olx jarocin