Obliczanie przeplywów scieków w sieci

W liczbach uwzględniono ilości wody i współczynniki nierównomierności poboru w gospodarstwach domowych, zakładach pracy i zakładach użyteczności publicznej, woda pobrana z wodociągu na inne cele – poza wskazanymi – na ogół nie trafia do sieci kanalizacyjnej. Obliczanie przepływów ścieków w sieci opieramy na wskaźnikach odpływu z 1 ha powierzchni zabudowanej. Wskaźniki te wyliczamy ze wzoru q = qN gdzie: q – ilości odpływających ścieków, lisek ha, q – jednostkowy odpływ, l/M sek, N – liczba mieszkańców na hektar, M/ha, biorąc wskaźniki ilości ścieków na 1 M , a gęstość zaludnienia N z planów zagospodarowania przestrzennego miasta. [przypisy: sprzątanie domów cennik, przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, olx jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: olx jarocin przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje sprzątanie domów cennik