odplywy z poszczególnych zakladów przemyslowych

Rozpatrując oddzielnie odpływy z poszczególnych zakładów przemysłowych należy ustalać ilości ścieków przemysłowych na podstawie analizy procesów technologicznych i celów, na jakie woda wodociągowa jest pobierana. Jeżeli nie sporządza się szczegółowych bilansów zużycia wody, lecz wylicza się oddzielnie ogólne zużycie wody przemysłowej dla całego miasta, można na ogół przyjmować, że z zakładów przemysłowych odpływa co najmniej 90n/o pobranej przez nie wody z wodociągu publicznego. Ten dość wysoki odpływ jest bardzo prawdopodobny, gdyż zakłady przemysłowe częściej niż gospodarstwa domowe czerpią wodę z własnych ujęć i wodę tę po zużyciu odprowadzają do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przy rozpatrywaniu odpływów ścieków do sieci kanalizacyjnej musimy uwzględnić ich nierównomierność w ciągu roku i w ciągu doby. [hasła pokrewne: przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, olx jarocin, budowa domu koszty ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty olx jarocin przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje