Okresowy przeglad pomp


Okresowy przegląd pomp Okresowo, w odstępach czasu zależnych od warunków pracy pompy, należy poddawać oględzinom jej wewnętrzne części, w celu określenia stopnia ich zanieczyszczenia, zużycia oraz zakresu i terminu przeprowadzania ewentualnej naprawy. Użytkownik pompy powinien posiadać niezbędną liczbę najszybciej zużywających się części, szczególnie gdy ciągłość ruchu musi być zapewniona. Okresowe przeglądy i dokonywanie napraw są konieczne, w celu zapewnienia jak najdłuższej i niezawodnej pracy pompy. [hasła pokrewne: less skała, kauczuk butylowy, tkanina futerkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy less skała tkanina futerkowa