Place IV kategorii mozna traktowac jak kilka niezaleznych placów budowy III kategorii

Place IV kategorii można traktować jak kilka niezależnych placów budowy III kategorii. Jeśli jednak maksymalne zapotrzebowania poszczególnych rodzajów energii nie pokrywają się ze sobą, wówczas dla znalezienia maksimum zapotrzebowania energii elektrycznej na wielkim placu budowy należy sporządzić odpowiedni wykres w postaci harmonogramu; na osi odciętych wykresu oznacza się godziny doby, a na osi rzędnych – moc niezbędną dla obsługi silników, oświetlenia itp. w określonych godzinach. Określenia ilości i rozmieszczenia stacji transformatorowych oraz wyboru schematów sieci dokonuje się na podstawie porównania różnych wariantów projektowych przy zastosowaniu odpowiednich techniczno-ekonomicznych wskaźników. Zmniejszenie ilości stacji transformatorowych obniża zwykle ogólne koszty budowy tych stacji, natomiast wpływa na zwiększenie przekroju przewodów sieci oraz zwiększenie jej kosztów. Stację transformatorową należy lokalizować możliwie cent ralnie w stosunku do miejsc zapotrzebowania energii elektrycznej. [przypisy: instalacja co projekt, olx jarocin, cyklinowanie podłogi cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie podłogi cena instalacja co projekt olx jarocin