PLANOWANIE DYREKTYWNE BUDOWY

PLANOWANIE DYREKTYWNE BUDOWY . 1. CEL, ZNACZENIE I ROLA PLANOWANIA DYREKTYWNEGO Inwestycyjne plany budowlane określonych rejonów kraju, wynikające z Narodowych Planów Gospodarczych, stanowią plany zadań odnośnych Zjednoczeń Budownictwa, zaś plany inwestycyjne określonych miast lub osiedli stanowią zadania przedsiębiorstw budowlano-montażowych terytorialnie właściwych, wreszcie plany bezpośredniej realizacji zespołów obiektów lub obiektów pojedynczych stanowią zadania kierownictw budowy podległych przedsiębiorstwom budowlano-montażowym. Każda większa inwestycja budowlana powinna mieć własny plan realizacji, który określa terminy przekazania do eksploatacji poszczególnych obiektów wchodzących w skład inwestycji i obejmuje całokształt zagadnień związanych z jej wzniesieniem. Spośród tych zagadnień należy wymienić jako podstawowe: badania i studia nad celowością realizacji inwestycji oraz warunków eksploatacji, jej lokalizację, opracowanie d okumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenie planu przebiegu robót budowlano-montażowych, instalacji i urządzeń aż do momentu uruchomienia zakładu przemysłowego lub oddania do użytku obiektu budownictwa ogólnego . Planowanie dyrektywne budowy obejmuje służbę inwestora, biura projektów oraz przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oraz specjalistyczne i polega na skoordynowaniu podstawowych elementów organizacyjnych zapewniających podjęcie budowy i jej realizację. [przypisy: sprzątanie domów cennik, bodzio łódź, harmonogram dyrektywny ]

Powiązane tematy z artykułem: bodzio łódź harmonogram dyrektywny sprzątanie domów cennik