Planowanie dyrektywne jest planowaniem wyjsciowym i równoczesnie zasadniczym

Planowanie dyrektywne jest planowaniem wyjściowym i równocześnie zasadniczym. Terminy ukończenia obiektów określone w planie dyrektywnym powinny być obowiązujące. Natomiast realizacja tych terminów odbywa się przy pomocy planowania operatywnego, które w swej istocie stanowi metodę realizacji planów dyrektywnych. Aby planowanie dyrektywne mogło odegrać taką rolę, powinno być oparte zarówno na ścisłych danych wyjściowych, jak i ścisłych przesłankach metodycznych zastosowanych do tego planowania, w przeciwnym bowiem przypadku już wkrótce po rozpoczęciu budowy zaczną powstawać rozbieżności pomiędzy planowaniem operatywnym a dyrektywnym. Z tego względu dyrektywne planowanie budowy powinno przebiegać równolegle i w ścisłym związku z opracowywaniem wstępnego projektu organizacji budowy. ZASADY DYREKTYWNEGO PLANOWANIA BUDOWY Dyrektywne planowanie budowy odbywa się na etapie wstępnego projektu organizacji budowy. Głównym celem planowania dyrektywne go budowy jest: 1. Ustalenie końcowych terminów uruchomienia obiektów budowy oraz przekazania ich do eksploatacji. 2. Zaplanowanie przebiegu budowy na okres trwania całości robót, okresy roczne i kwartalne (z podziałem na miesiące). 3. [więcej w: poliizobutylen, pręty zbrojeniowe waga letniskowych, pręty zbrojeniowe waga ]

Powiązane tematy z artykułem: poliizobutylen pompa ciepła do cwu pręty zbrojeniowe waga