Planowanie operatywne odgrywa szczególna role przy wyzszych metodach realizacji budowy

Planowanie operatywne odgrywa szczególną rolę przy wyższych metodach realizacji budowy, zwłaszcza przy metodach uprzemysłowionych, przy dużej skali robót oraz przy zastosowaniu mechanizacji kompleksowej. Obserwacje rozwoju budownictwa uprzemysłowionego zarówno w naszych warunkach (przedsiębiorstwa budownictwa uprzemysłowionego) jak i w innych krajach (Francja, ZSRR, Anglia) wyraźnie wskazują na równoczesny z nim rozwój planowania operatywnego. Precyzja organizacyjna, bez której budownictwo uprzemysłowione zamieniłoby się w improwizację niebezpieczną dla jego ekonomiki, nie może być zrealizowana inaczej, jak właśnie poprzez właściwe planowanie operatywne. Dlatego też we wszystkich przedsiębiorstwach budownictwa uprzemysłowionego niezbędne jest wprowadzenie planowania operatywnego. Obowiązuje to również wszystkie budowy o wyższej technice zarówno w zakresie konstrukcji (prefabrykacja, betony sprężone itp. ) jak i w zakresie wykonywania (metoda pra cy równomiernej, mechanizacja kompleksowa) oraz na wszystkich wielkich, skoncentrowanych budowach o szczególnej ważności. Jak dla planowania dyrektywnego niezbędną dokumentację tworzy wstępny projekt organizacji, tak dla planowania operatywnego konieczną dokumentację stanowią szczegółowy projekt organizacji i wykonania budowy oraz przepisy technologiczne wykonania robót. [podobne: budowa domu koszty, sprzątanie domów cennik, kauczuk butylowy ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty kauczuk butylowy sprzątanie domów cennik