Polietylen

Polietylen. Ciężar cząsteczkowy stałych polimerów etylenu waha się w granicach od 3000 do 50 000. Najbardziej znany jest biały, przezroczysty materiał, podobny do rogu, o bardzo dużej giętkości. Pod względem chemicznym jest obojętny i wykazuje dużą odporność na korozję oraz na działanie wilgoci; ponieważ jest on czystym węglowodorem, posiada doskonałe własności elektryczne. W normalnych temperaturach jest nierozpuszczalny we wszystkich rozpuszczalnikach, jednak już w temperaturze 7OoC rozpuszcza się łatwo w benzenie, toluenie i innych aromatycznych rozpuszczalnikach, w chlorowanych węglowodorach, w węglowodorach alifatycznych oraz wolejach mineralnych. Jest zupełnie nierozpuszczalny w wodzie, alkoholach, acetonie, eterze, olejach roślinnych itp. Polietylen jest niewrażliwy na działanie ozonu oraz światła ultrafioletowego również nie ulega on utlenianiu w zwykłych warunkach. W temperaturach pomiędzy 100 a 115°C wykazuje bardzo wyraźny punkt mięknięcia; powyżej tej temperatury w przeciwieństwie do większości materiałów termoplastycznych przechodzi szybko w lepką ciecz. Jest łatwo palny, a ogrzany do temperatury 200°C przy dostępie powietrza ulega rozkładowi. Wykazuje on dużą odporność, nawet w wyższych temperaturach, na działanie stężonego kwasu azotowego oraz solnego, ulega jednak działaniu stężonego kwasu siarkowego. [patrz też:hydroizolacja tarasu , kauczuk butylowy , olx jarocin]

Powiązane tematy z artykułem: hydroizolacja tarasu kauczuk butylowy olx jarocin