Rozwój nowoczesnego budownictwa polega na tym, ze równolegle do rozwoju techniki pojawiaja sie nowoczesne wyzsze elementy rozwojowe organizacji i planowania

Rozwój nowoczesnego budownictwa polega na tym, że równolegle do rozwoju techniki pojawiają się nowoczesne wyższe elementy rozwojowe organizacji i planowania. Elementami tymi są m. in. szczegółowo opracowane projekty organizacji robót, sporządzane na podstawie tych projektów karty technologiczne i wreszcie szczegółowe plany operatywne. Dlatego też planowanie operatywne, a zwłaszcza planowanie tygodniowo-dobowe, jest wyrazem wysokiego rozwoju organizacyjnego budowy i nie ma w swej istocie nic wspólnego z doraźnym planowaniem na budowie z tygodnia na tydzień lub z dnia na dzień. Ze względu na to, że planowanie operatywne, a w szczególności tygodniowo-dobowe, obejmuje krótkie okresy, nosi ono w większym stopniu charakter analityczny, a w mniejszym – charakter wykreślny, a więc odwrotnie niż planowanie dyrektywne. Planowanie to może wtedy tylko dać wyniki pozytywne, jeśli będzie dotyczyć wszystkich jednostek organizacyjnych, od kierownictwa przedsiębiors twa do brygad roboczych generalnego wykonawcy i podwykonawców włącznie. Warunek ten powoduje, iż planowaniem operatywnym objęte mogą być przedsiębiorstwa, których działalność skoncentrowana jest na niewielkim terenie, a zwłaszcza przedsiębiorstwa powołane do wykonania kompleksów obiektów na jednym placu budowy (zespół lub kombinat przemysłowy, duże osiedle mieszkaniowe itp. ). [więcej w: tkanina futerkowa, olx dębica, budowa domu koszty ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty olx dębica tkanina futerkowa