Sciany wykopów wykonywanych koparka

Ściany wykopów wykonywanych koparką wymagają wzmocnienia nawet w gruntach zwartych, ponieważ pod wpływem nasłonecznienia i wiatru powierzchnie ścian wysychają i obrywają się. Również opady atmosferyczne niszczą spoistość ścian. Zależnie od spoistości gruntu szerokość wykopu wynosi 60 cm + średnica rury dla rur o średnicy do 500 mm, nie mniej jednak niż 80 cm. Szerokość wykopu zwiększa się do 1 m dla rur o średnicy ponad 500 mm oraz o 0,1 m na każdy 1 m głębokości ponad 2 m. Ponadto w gruntach nawodnionych lub sypkich wykop poszerza się o grubość bali deskowania (ok. 10 cm), w gruntach zaś nawodnionych i w kurzawce – około 30 cm, tj. o grubość ścianki szczelnej. [podobne: przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, pręty zbrojeniowe waga, instalacja co projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja co projekt pręty zbrojeniowe waga przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje