TYMCZASOWE BUDYNKI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE I SOCJALNO-BYTOWE

TYMCZASOWE BUDYNKI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE I SOCJALNO-BYTOWE. Powierzchnię zabudowaną budynków biurowych oblicza się przyjmując, że na jednego pracownika technicznego lub administracyjnego przypada 5,2-:–6,0 m, w zależności od klasy budowy (1-:– VI). Tymczasowy budynek biurowy. Jest to barak przenośny z prefabrykowanych elementów drewnianych dla 23 pracowników kierownictwa robót oraz dla ambulatorium. Ściany z płyt prefabrykowanych o szkielecie drewnianym obite są płytami pilśniowymi twardymi i ocieplone watą szklaną, płytami trzcinowymi itp. Przestrzeń zabudowana wynosi 436 m, powierzchnia zabudowana 130 m2, powierzchnia użytkowa 123 m, w tym biuro budowy 88 m2, ambulatorium 12,5 m, umywalnia i WC 6,5 m2 oraz korytarz 10 m2. Natomiast przykład przewoźnego budynku kierownictwa budowy (dla 6 osób), bez podwozia stałego, transportowanego za pomocą zestawów jezdnych. Powierzchnię budynków administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych obliczać można na podstawie orientacyjnych normatywów powierzchni użytecznej i zabudowanej na 1 robotnika. Przykład hotelu robotniczego (w przypadku zatrudniania robotników zamiejscowych) na 72 osoby. [hasła pokrewne: rynny ciągnione, przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje, co wymaga pozwolenia na budowę ]

Powiązane tematy z artykułem: co wymaga pozwolenia na budowę przydomowe oczyszczalnie ścieków rodzaje rynny ciągnione