URZADZENIA POROZUMIEWAWCZE OGÓLNE ORAZ TYPU DYSPOZYTORSKIEGO

URZĄDZENIA POROZUMIEWAWCZE OGÓLNE ORAZ TYPU DYSPOZYTORSKIEGO . 9. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY Kolejność realizacji zagospodarowania placu budowy jest zasadniczo odmienna od kolejności jego projektowania . W pierwszej kolejności należy budować pomieszczenia dla kierownictwa budowy oraz tymczasowe magazyny, przy czym równocześnie należy rozpoczynać budowę zaplecza socjalno-bytowego dla potrzeb załogi (przede wszystkim generalnego wykonawcy), tj. hoteli robotniczych (jeżeli budowa korzystać będzie z robotników zamiejscowych), stołówki, świetlicy itp. Budowa tras komunikacyjnych powinna być rozpoczynana od drogi dojazdowej łączącej plac budowy ze stałymi drogami użyteczności publicznej oraz jeżeli budowany zakład będzie wyposażony w połączenie kolejowe, od bocznicy najbliżej położonej stacji kolejowej. Droga dojazdowa i bocznica powinny być budowane w sposób przewidziany do stałego użytkowania. Przebieg budowy zaplecza pro dukcyjno-usługowego budowy zależy od jego zasięgu. Zaplecze produkcyjno-usługowe powinno być wykonane przed rozpoczęciem właściwych podstawowych robót budowlanych, przy czym kolejność wznoszenia obiektów zaplecza może być następująca: a) magazyny, b) warsztaty, c) bazy transportowe, d) baraki dla podwykonawców. Łącznie z budową zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjno-usługowego należy doprowadzić wodę, energię elektryczną itd. W niektórych przypadkach możliwe jest włączenie do zagospodarowania placu budowy niektórych obiektów stałych, będących dla wznoszonych zakładów przemysłowych obiektami usługowymi. Są to budynki biurowe, magazyny, warsztaty, domy mieszkalne, hotele itp. Budowę takich obiektów należy rozpoczynać w pierwszej kolejności. [więcej w: poliizobutylen, budowa domu koszty, harmonogram dyrektywny ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa domu koszty harmonogram dyrektywny poliizobutylen